Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza současného stavu využití strukturálních fondů pro rozvoj informační společnosti v ČR s důrazem na regionální operační programy
Název práce v češtině: Analýza současného stavu využití strukturálních fondů pro rozvoj informační společnosti v ČR s důrazem na regionální operační programy
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Current State of Use of Structural Funds for the Development of Information Society in the Czech Republic with Emphasis on Regional Operational Programs
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Vedoucí / školitel: PhDr. Aleš Pekárek
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2010
Datum zadání: 22.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 21.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Ing. Petr Očko, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK