Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva v ústavních systémech: srovnání pojetí této otázky v judikatuře francouzského a českého orgánu kontroly ústavnosti
Název práce v češtině: Vztah mezinárodního a vnitrostátního práva v ústavních systémech:
srovnání pojetí této otázky v judikatuře francouzského
a českého orgánu kontroly ústavnosti
Název v anglickém jazyce: Relationship between international and national law in constitutional systems:
a comparison of relevant concepts in case-law of French and Czech bodies
in charge of the control over constitutionality
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Věra Jirásková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.05.2010
Datum zadání: 22.05.2010
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Oponenti: doc. JUDr. Jana Reschová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK