Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rodinná paměť Američanů s českými kořeny. Strážci paměti a význam jejich aktivity
Název práce v češtině: Rodinná paměť Američanů s českými kořeny.
Strážci paměti a význam jejich aktivity
Název v anglickém jazyce: Family Memoirs of Americans with Czech Roots.
The Memoir Writers and the Importance of Their Activity
Klíčová slova: paměť, Američané; český původ
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2010
Datum zadání: 22.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2010
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Hana Cassi Pelikán, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka vytypovala vhodný vzorek respondentů - Američanů s českými kořeny v USA (stát Texas). S respondenty provedla orálněhistorická interview, případně sebrala a utřídila jejich písemnou formou zaznamenané memoáry. Analyzovala, kdo jsou strážci rodinné paměti, jaký význam přisuzují tvorbě pamětí a dále analyzovala obsajh jejich memoárů. Přitom zohlednila kritérium věku, sociálního statusu a genderové kritérium.
Seznam odborné literatury
M. Vaněk, Orální historie. Olomouc 2003; R. Perk, A. Thomson, The Oral history Reader. London 1998; O. Kašpar, Tam za mořem je Amerika. Praha 1986; L. Šatava, Migrační procesy a české vystěhovalectví do USA. Praha 1987; J. Polišenský, Úvod do studia dějin vystěhovalectví 1. století do USA. Praha 1987.
Předběžná náplň práce
1. Cíl, vzorek, metody.
2. Vystěhovalecké vlny z českých zemí do USA - nástin na základě odborné literatury.
3. Kdo jsou strážci rodinné paměti?
4. Obsah, tendence, obecné a zvláštní v rodinných pamětech Američanů s českými kořeny v USA.
5. Závěry.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK