Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncept nového zkušebního řádu na stupně technické vyspělosti v kickboxu od 7. Kyu po 1.Dan.
Název práce v češtině: Koncept nového zkušebního řádu na stupně technické vyspělosti v kickboxu od 7. Kyu po 1.Dan.
Název v anglickém jazyce: Conception of a new Kickboxing examination code for testing technical skills up to 1st Dan
Klíčová slova: Technika, technická vyspělost, kickboxer.
Klíčová slova anglicky: Technique, technical proficiency, kickboxer .
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Venzara
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.06.2010
Datum zadání: 20.01.2011
Datum a čas obhajoby: 04.05.2011 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.05.2011
Oponenti: PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 2.vyd. Praha: Grada,2004.76 s.ISBN 80-247-0680-6.
2. DICK, F.W. Sports training principles. 4.vyd. London: AC Black Publishers Ltd., 2002. 369s. ISBN 0-7136-5865-7
3. DOVALIL, J. Výkon a trénink ve sportu. 1.vyd. Praha: Olympia, 2002. 336 s. ISBN 978-80-7033-928-2
4. DVORŠČÍK, P. Psychologická příprava sportovce v kickboxu. Praha, 2005. 101 s. Diplomová práce na Universitě Karlově, Fakultě tělesné výchovy a sportu na Katedře technických a úpolových sportů. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jan Venzara.
5. ELLIOT, B. Training in sport. 1.vyd. London: Wiley and Sons Ltd., 1998. 426 s. ISBN 0-471-98314-4
6. FLEGEL, M.J. Sport first aid, 3.vyd. Australia: Human Kinetics, 2004. 313 s. ISBN 0-7360-3786-1
7. FRABŠA, M. Kickbox-Byli při tom. Praha: ČSFu, 2001. 64 s.
8. HAVLÍČKOVÁ, L. Fyziologie tělesné zátěže I.-Obecná ćást. 2.vyd. Praha: Karolinum, 2006. 203 s. ISBN 80-7184-875-1
9. MIŇOVSKÝ, F. Box. 1.vyd. Praha: Grada, 2006. 108 s. ISBN 80-247-0803-8
10. NONNEMACHER, K. Jak dokonale zvládnout kickbox. 1.vyd. Praha: Grada, 2009. 143s. ISBN 978-80-247-2836-0
11. RYCHTECKÝ, A. Didaktika školní tělesné výchovy 2.vyd. Praha: Karolinum, 2004. 171 s. ISBN 80-7184-659-7
12. SVITEK, M. Koncept nového zkušebního řádu na stupně technické vyspělosti v kickboxu do 2.Kyu. Praha, 2009. 52 s. Diplomová práce na Universitě Karlově, Fakultě tělesné výchovy a sportu na Katedře technických a úpolových sportů. Vedoucí diplomové práce Mgr. Jan Venzara.
Předběžná náplň práce
Název práce:
Koncept nového zkušebního řádu na stupně technické vyspělosti v kickboxu od 7.Kyu po 1.Dan.
Cíle práce:
Hlavním cílem mé diplomové práce je analyzovat a zhodnotit současný a předchozí zkušební řád na stupně technické vyspělosti v kickboxu v ČR a dále navrhnout a podrobně vypracovat koncept nového zkušebního řádu od 7.Kyu po 1.Dan přizpůsobený požadavkům současného světového trendu.
Metody:
Byla provedena obsahová analýza současného a předchozího zkušebního řádu na stupně technické vyspělosti v kickboxu v ČR a srovnání se zahraničními zkušebními řády. Koncept nového zkušebního řádu byl konzultován se specialisty v oboru a na základě jejich rad, prostudování různých publikací a dle mých uvážení, znalostí a osvědčení, byl vypracován koncept nového zkušebního řádu.
Výsledky:
Výsledkem této práce je koncept nového zkušebního řádu na stupně technické vyspělosti v kickboxu od 7.Kyu po 1.Dan s ohledem na postupný technický růst kickboxera a na přehlednost v požadavcích dle jednotlivých stupňů technické vyspělosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Work title:
Conception of a new Kickboxing examination code for testing technical skills up to 1st Dan.
The goal of this work:
The primary goal of my master’s paper is to break the current and past Czech kickboxing examination system down to the individual levels of technical skills and examine each of them. Further, it is my aim to propose and develop a detailed conception of new examination code from 7th Kyu to 1st Dan.
Methods:
I carried out a content analysis of the current and past examination code for testing technical skills in the Czech Republic and compared those with examination codes from abroad. I consulted the proposed new conception of the examination code with professional specialists. Based on their advice and based on information sourced from various publications I developed the detailed new conception.
Results:
A new examination code with well arranged overview of the required technical skills of a kickboxer for each level of the downwardly system of kickboxer’s technical proficiency is the output of my work.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK