Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Puchmajerovské almanachy. Formování novočeského verše v nadnárodním kontextu
Název práce v češtině: Puchmajerovské almanachy. Formování novočeského verše v nadnárodním kontextu
Název v anglickém jazyce: Puchmajer's poetry collections. The birth of contemporary Czech verse
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav slavistických a východoevropských studií (21-USVS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.06.2010
Datum zadání: 22.06.2010
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavel Jiráček, CSc.
  PhDr. Marie Langerová, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
uzn. dis. práce
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK