Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Koncept moderny. Srovnání pojetí moderny v pracích E. Troeltsche a T. G. Masaryka
Název práce v češtině: Koncept moderny.
Srovnání pojetí moderny v pracích E. Troeltsche a T. G. Masaryka
Název v anglickém jazyce: The Concept of Modernity.
The Comparison of the Conceptions of Modernity
in the Works of E. Troeltsche and T. G. Masaryk
Klíčová slova: Koncept moderny, E.Troeltsch, T. G. Masaryk
Klíčová slova anglicky: Concept of modernity, E.Troeltsch, T. G. Masaryk
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Historický modul (24-HM)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jan Horský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.06.2010
Datum zadání: 21.06.2010
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.07.2011
Datum odevzdání elektronické podoby:24.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: prof. Miloš Havelka, CSc.
 
 
 
Seznam odborné literatury
T.G.Masaryk - Moderní člověk a nábožeství, Praha 2000; E.Cassirer - Die Philosophie der Aufklarung, Hamburg 1996; E.Troeltsch - Z dějin evropského ducha, Praha 1934;
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat rozborem pojetí moderny (modernity) v jejím vztahu k náboženství u vybraných autorů (T.G.Masaryk, E.Cassirer, E Troeltsch). Půjde o základní rozbor a komparaci myšlení těchto autorů.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK