Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou diabetes mellitus typu LADA
Název práce v češtině: Ošetřovatelská péče o pacienta s diagnózou diabetes mellitus typu LADA
Název v anglickém jazyce: Nursing care of a patient with diagnosis of diabetes mellitus type LADA
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav ošetřovatelství (12-UOS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Marie Zvoníčková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 21.01.2010
Datum zadání: 21.01.2010
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.06.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:21.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Oponenti: MUDr. Ludmila Brunerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK