Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Činnost o.s. Zdravotní klaun v LDN ve FN v Motole v Praze z perspektivy zaměstnanců a pacientů
Název práce v češtině: Činnost o.s. Zdravotní klaun v LDN ve FN v Motole v Praze z perspektivy zaměstnanců a pacientů
Název v anglickém jazyce: The Activities of the "Zdravotní klaun" Association in the Long-Term Illness Ward of Motol Hospital in Prague from the Perspective of Employees and Patients
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program SHV - Společenskovědní modul (24-SM)
Vedoucí / školitel: Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.06.2010
Datum zadání: 20.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:12.11.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.01.2011
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (YAK47005)
Oponenti: Mgr. Magdaléna Šťovíčková Jantulová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK