Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie českého šermu od jeho počátků do roku 1938
Název práce v češtině: Historie českého šermu od jeho počátků do roku 1938
Název v anglickém jazyce: History of the Czech fencing since its beginning till 1938
Klíčová slova: Sportovní šerm, historie , Český šermířský svaz.
Klíčová slova anglicky: Fencing, history, Czech fencing federation.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Kinantropologie (51-400100)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Marek Waic, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.04.2012
Datum zadání: 05.04.2012
Datum a čas obhajoby: 11.05.2012 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2012
Datum odevzdání tištěné podoby:24.04.2012
Datum proběhlé obhajoby: 11.05.2012
Oponenti: doc. PhDr. František Kolář, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Heuristický výzkum
Užití-chronologické metody
-komparativní metody
-metody sondy
Seznam odborné literatury
Koessl, Štumbauer, Waic. Vybrané kapitoly z dějin tělesné kultury
Dějiny sportovních odvětví
Havránková a kol. český olympismus 100 let.
Kolář a kol Kdo byl kdo -naši olympionoci
Předběžná náplň práce
Významné šermířské české kluby
Vývoj šermířského svazu
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The greatest czech fencing clubs
Development od the Czech fencing federation
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK