Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Akulturační strategie v hudebních sebeprezentacích cizinců v České republice
Název práce v češtině: Akulturační strategie v hudebních sebeprezentacích cizinců v České republice
Název v anglickém jazyce: Acculturation Strategies in Musical Self-presentations of Immigrants in the Czech Republic
Klíčová slova: etnomuzikologie, terénní výzkum, cizinci, sebeprezentace, akulturační strategie
Klíčová slova anglicky: ethnomusicology, fieldwork, immigrants, self-presentation, acculturation strategies
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2010
Datum zadání: 17.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:14.05.2012
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK