Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prvních pět let kulturního časopisu A2
Název práce v češtině: Prvních pět let kulturního časopisu A2
Název v anglickém jazyce: The first five years of the A2 cultural magazine
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra mediálních studií (23-KMS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 17.06.2009
Datum zadání: 17.06.2009
Datum a čas obhajoby: 14.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: IKSŽ Smetanovo nábř.
Datum odevzdání elektronické podoby:16.02.2011
Datum proběhlé obhajoby: 14.06.2010
Oponenti: PhDr. Jana Čeňková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK