Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Refugee music jako koncept performance imigrace
Název práce v češtině: Refugee music jako koncept performance imigrace
Název v anglickém jazyce: Refugee Music as the Concept of the Performation of Imigration
Klíčová slova: hudba, imigrace, žadatelé o azyl v České republice, divadlo, publikum, mediální význam, performance, xenofobie, globalizace, postmodernismus, kulturní antropologie, kulturální a mediální studia, sémiotika
Klíčová slova anglicky: music, immigration, asylum seekers in Czech republic, theatre, audience, medial mening, performance, xenofoby, globalization, postmodernism, cultural antropology, cultural and medial studies, semiotics
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Antropologická studia (24-KOA)
Vedoucí / školitel: Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2010
Datum zadání: 16.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2011
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YM4A1004)
Oponenti: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá tématem hudby ve spojitosti s migrací osob. To je konkrétně zkoumáno na hudbě skupiny All Star Refjúdží Band, která vznikla v rámci představení Divadla Archa s uprchlickou tématikou. Zároveň je tato skutečnost sledována na hudebním stylu hip - hop, který je velmi populární mezi mladými žadateli o azyl v České republice. Tento hudební styl byl, a stále je, v hojné míře používán při worshopech Divadla Archa v pobytových střediscích pro žadatele o azyl.
Zvýšená migrace osob v současném světě je jedním z hlavních rysů tzv. globalizace. Spolu s migujícími lidmi proudí po celém světě informace, které pocházejí z různých míst a kultur. Tato skutečnost se v rámci hudby projevuje hojným používáním eklektických přístupů při procesu tvorby, kdy jsou v jeden celek mícháný různé žánry vzniklé v rozdílném společenském a kulturním prostředí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK