Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy kontroly endogenních retrovirů v hostitelské buňce.
Název práce v češtině: Mechanismy kontroly endogenních retrovirů v hostitelské buňce.
Název v anglickém jazyce: Mechanisms of endogenous retroviruses control in a host cell.
Akademický rok vypsání: 2005/2006
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jiří Hejnar, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.06.2010
Datum zadání: 16.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:15.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:17.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2011
Oponenti: MUDr. Zora Mělková, Ph.D.
  Mgr. Jan Pačes, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK