Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv menopauzy na rizikové faktory aterosklerózy
Název práce v češtině: Vliv menopauzy na rizikové faktory aterosklerózy
Název v anglickém jazyce: The influence of menopause on risk factors for atherosclerosis
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: externí pracoviště (11-00099)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Štefan Alušík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.06.2010
Datum zadání: 16.06.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2010 14:30
Místo konání obhajoby: Geriatrická klinika 1. LF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc.
  prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA
 
 
Předběžná náplň práce
?
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK