Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Deriváty pyrazinu jako potenciální antituberkulotika
Název práce v češtině: Deriváty pyrazinu jako potenciální antituberkulotika
Název v anglickém jazyce: Pyrazine Derivates as Potential Antituberculotic Drugs
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: prof. PharmDr. Martin Doležal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2010
Datum zadání: 03.05.2010
Datum a čas obhajoby: 10.06.2010 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2010
Oponenti: PharmDr. Kamil Kopecký, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK