Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Voltametrické stanovení 4-nitrofenolu na velkoplošné uhlíkové filmové elektrodě
Název práce v češtině: Voltametrické stanovení 4-nitrofenolu na velkoplošné uhlíkové filmové elektrodě
Název v anglickém jazyce: Voltammetric Determination of 4-Nitrophenol at a Large-Surface
Carbon Film Electrode
Klíčová slova: 4-nitrofenol, DC voltametrie, diferenční pulzní voltametrie, uhlíková filmová elektroda
Klíčová slova anglicky: 4-Nitrophenol, Direct Current Voltammetry, Differential Pulse Voltammetry, Carbon Film Electrode
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra analytické chemie (31-230)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Vlastimil Vyskočil, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.09.2010
Datum zadání: 13.12.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:04.06.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:08.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 16.06.2011
Oponenti: RNDr. Hana Dejmková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK