Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Předběžné opatření a ústavní výchova v dětském diagnostickém ústavu
Název práce v češtině: Předběžné opatření a ústavní výchova v dětském diagnostickém ústavu
Název v anglickém jazyce: Prenminary measures and intitutional education in diagnostic institutions
for Children
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.06.2010
Datum zadání: 15.06.2010
Datum a čas obhajoby: 10.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK