Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Moderní svět - idyla nebo hrozba
Název práce v češtině: Moderní svět - idyla nebo hrozba
Název v anglickém jazyce: Modern Times - Idyl or Threat
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství (41-UPRPS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.04.2010
Datum zadání: 10.04.2010
Datum a čas obhajoby: 28.05.2010 13:00
Místo konání obhajoby: UPRPŠ
Datum odevzdání elektronické podoby:21.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 28.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Linda Arbanová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK