Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Houslová tvorba Antonína Dvořáka
Název práce v češtině: Houslová tvorba Antonína Dvořáka
Název v anglickém jazyce: Violin Works by Antonín Dvořák
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2010
Datum zadání: 15.06.2010
Datum a čas obhajoby: 08.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. MgA. Marka Perglerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK