Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Houslový koncert Jeana Sibelia - rozbor, interpretace a jeho přínos pro houslovou metodiku
Název práce v češtině: Houslový koncert Jeana Sibelia - rozbor, interpretace a jeho přínos
pro houslovou metodiku
Název v anglickém jazyce: Jean Sibelius Violin Concerto - analysis, interpretation, and its contribution
to the violin method
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Kubátová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2010
Datum zadání: 15.06.2010
Datum a čas obhajoby: 08.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2011
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. MgA. Marka Perglerová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK