Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Psychické a speciálně pedagogické strategie akceptace progresivního zrakového postižení
Název práce v češtině: Psychické a speciálně pedagogické strategie
akceptace progresivního zrakového postižení
Název v anglickém jazyce: Psychological and special pedagogical strategies
acceptance of progressive visual impairment
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.06.2010
Datum zadání: 15.06.2010
Datum a čas obhajoby: 02.06.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK