Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Revoluční úsilí sociální demokracie ve 20. letech 20. století. Události na Kralupsku
Název práce v češtině: Revoluční úsilí sociální demokracie ve 20. letech 20. století. Události na Kralupsku
Název v anglickém jazyce: Revolutionary effort of social democracy in 1920s. Events in Kralupy region.
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav politologie (21-UPOL)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jan Bureš, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.06.2010
Datum zadání: 14.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 24.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:24.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
  @*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK