Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sexuální zneužívání zdravotně postižených
Název práce v češtině: Sexuální zneužívání zdravotně postižených
Název v anglickém jazyce: Sexual abuse of handicap people
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 15.12.2006
Datum zadání: 15.12.2006
Datum a čas obhajoby: 11.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2010
Datum odevzdání tištěné podoby:05.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 11.06.2010
Předmět: Disertační práce (ODSZDIS01)
Oponenti: PhDr. Jaroslava Schlegelová, CSc.
  PhDr. Jana Šturzová, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK