Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hudební výchova jako součást estetické výchovy v pedagogickém působení Františka Bakule a její přesah do české speciální pedagogilky
Název práce v češtině: Hudební výchova jako součást estetické výchovy v pedagogickém
působení Františka Bakule a její přesah do české speciální pedagogilky
Název v anglickém jazyce: Music education as a part of aesthetic education from the view
of František Bakule focused on czech special pedagogy
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Monika Mužáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2010
Datum zadání: 14.06.2010
Datum a čas obhajoby: 10.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PhDr. Boris Titzl, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK