Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Canisterapie a její využití ve speciálně pedagogické péči
Název práce v češtině: Canisterapie a její využití ve speciálně pedagogické péči
Název v anglickém jazyce: Canistherapy and it´s possition in special education
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.06.2010
Datum zadání: 01.12.2010
Datum a čas obhajoby: 10.06.2010 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK