Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Teoretická a metodologická perspektiva mezinárodních komparativních výzkumů (Aplikace shlukové analýzy v srovnávacích analýzách European Social Survey)
Název práce v češtině: Teoretická a metodologická perspektiva mezinárodních komparativních výzkumů
(Aplikace shlukové analýzy v srovnávacích analýzách European Social Survey)
Název v anglickém jazyce: Theoretical and methodological perspective of cross-national comparative surveys
(Application of cluster analysis in comparative analyses of European Social Survey)
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (21-KSOC)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jiří Vinopal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.06.2010
Datum zadání: 11.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 20.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 20.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK