Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evolution of hydrogenosomes: adaptation of free living protists Mastagamoeba balamuthi and Naegleria gruberi to oxygen-poor environment
Název práce v češtině: Evoluce hydrogenosomů: adaptace volně žijících prvoků Mastigamoeba balamuthi a Naegleria gruberi na prostředí s nižším obsahem kyslíku
Název v anglickém jazyce: Evolution of hydrogenosomes: adaptation of free living protists Mastagamoeba balamuthi and Naegleria gruberi to oxygen-poor environment
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra parazitologie (31-161)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2010
Datum zadání: 17.09.2013
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.09.2013
Datum a čas obhajoby: 07.05.2015 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.02.2015
Datum odevzdání tištěné podoby:27.02.2015
Datum proběhlé obhajoby: 07.05.2015
Oponenti: prof. Aloysius Gerard Marie TIELENS
  doc. RNDr. Anton Markoš, CSc.
 
 
Předběžná náplň práce
ROZDELENO
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK