Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Jednopodporový kostel sv. Vavřince ve Vsi v širším uměleckohistorickém kontextu
Název práce v češtině: Jednopodporový kostel sv. Vavřince ve Vsi v širším uměleckohistorickém kontextu
Název v anglickém jazyce: Church of st. Lawrence in Ves and its broader art-historical perspective
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: Ing. Petr Macek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2010
Datum zadání: 10.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 23.06.2010 12:30
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 23.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: Mgr. et Mgr. Ing. Jan Beránek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
��@*@#
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK