Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Integrace dlouhodobě nezaměstnané mládeže na trh práce
Název práce v češtině: Integrace dlouhodobě nezaměstnané mládeže na trh práce
Název v anglickém jazyce: Integration of long-term unemployed young people in the labor market
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2010
Datum zadání: 02.05.2011
Datum a čas obhajoby: 10.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK