Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Impulzy humanistické psychologie pro posílení osobnostního přístupu učitele k žákům
Název práce v češtině: Impulzy humanistické psychologie pro posílení osobnostního přístupu učitele k žákům
Název v anglickém jazyce: Impulses of humanistic psychology to strengthen teacher's personal approach to pupils
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.06.2010
Datum zadání: 10.06.2010
Datum a čas obhajoby: 22.06.2010 10:30
Datum odevzdání elektronické podoby:22.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK