Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Atypický autismus - integrace v období školního věku
Název práce v češtině: Atypický autismus - integrace v období školního věku
Název v anglickém jazyce: Atypical autism - integration during the school age
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Iva Strnadová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2010
Datum zadání: 21.04.2011
Datum a čas obhajoby: 07.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Mgr. Pavlína Šumníková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK