Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Lexical and Stylistic Features of the Language of Sport
Název práce v češtině: Lexikální a stylistické rysy jazyka sportovních komentářů
Název v anglickém jazyce: Lexical and Stylistic Features of the Language of Sport
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Renata Pípalová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.06.2010
Datum zadání: 19.10.2010
Datum a čas obhajoby: 04.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2011
Datum proběhlé obhajoby: 04.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Klára Lancová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK