Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Odpovědnost za škodu ve zdravotnictví
Název práce v češtině: Odpovědnost za škodu ve zdravotnictví
Název v anglickém jazyce: Liability for damage in health care
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.06.2010
Datum zadání: 09.06.2010
Datum a čas obhajoby: 24.04.2013 00:00
Místo konání obhajoby: PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:03.10.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:03.10.2011
Datum proběhlé obhajoby: 24.04.2013
Oponenti: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK