Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj rychlosti, výbušnosti a práce nohou u florbalistů v přípravném období
Název práce v češtině: Rozvoj rychlosti, výbušnosti a práce nohou u florbalistů v přípravném období
Název v anglickém jazyce: Development speed, explosiveness and footwork for floorball players during this period
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ladislav Pokorný
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2010
Datum zadání: 13.09.2011
Datum a čas obhajoby: 02.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:02.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2010
Oponenti: PaedDr. Ivan Přibyl
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK