Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tvorba profesiogramu u vybrané vojenské odbornosti.
Název práce v češtině: Tvorba profesiogramu u vybrané vojenské odbornosti.
Název v anglickém jazyce: The creation of the job analysis by the picked military specialisation.
Klíčová slova: popis pracovní činnosti, profesiografie, motorické schopnosti, profesiogram
Klíčová slova anglicky: reconnaissance, moves, working position description, job analysis
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Vojenská tělovýchova (51-600700)
Vedoucí / školitel: Mgr. Ing. Kateřina Dědáková
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.06.2010
Datum zadání: 26.01.2011
Datum a čas obhajoby: 03.05.2011 09:00
Místo konání obhajoby: Seminární místnost Katedry vojenské tělovýchovy
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:13.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2011
Oponenti: doc. RNDr. Ladislav Halberštát, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK