Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Polymerní solární články
Název práce v češtině: Polymerní solární články
Název v anglickém jazyce: Polymer solar cells
Klíčová slova: fotovoltaika, konjugované polymery,
Klíčová slova anglicky: photovoltaics, conjugated polymers
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Věra Cimrová, CSc.
Řešitel:
Zásady pro vypracování
Předmětem bakalářské práce bude studium a příprava polymerních solárních článků, K dispozici je moderní dobře vybavená laboratoř pro jejich přípravu a charakterizaci v inertní dusíkové atmosféře, nové materiály pro jejich aktivní vrstvu, která bude nanesena rotačním litím jak na pevnou podložku, tak i na flexibilní. Budou proměřeny základní charakteristiky připravených článků. Polymerní aktivní vrstvy budou charakterizovány optickou spektroskopií.
Práce má převážně experimentální charakter s možností teoretického rozboru experimentálních dat a jejich modelování.
Seznam odborné literatury
Sun, S.S., Sariciftci, N.S., Eds.; Organic Photovoltaics, Taylor&Francis: 2005.
Brabec, C., Dyakonov, V., Parisi, J., Eds.; Organic Photovoltaics, Springer-Verlag: Berlin Heidelberg 2006.
Thompson, B.C.; and Frechet, J.M.J. Angew. Chem. Int. Ed. 2008, 47, 58-77.
Cheng,Y.-J.; Yang, S.-H.; Chain-Shu Hsu, C.-S. Chem. Rev. 2009, 109, 5868-5923.
Předběžná náplň práce
V současné době je ve světě věnována velká pozornost výzkumu konjugovaných polymerů jako perspektivních materiálů pro aplikace ve fotovoltaice. Polymerní fotovoltaické články jsou potenciální levnou alternativou k článkům křemíkovým. Jednoduchá příprava tenkých polymerních vrstev běžnými průmyslovými technikami naznačuje perspektivní využití zejména pro výrobu lehkých, velkoplošných a flexibilních solárních článků. Ve srovnání s anorganickými materiály polymery jsou vhodné i pro zcela nové a netypické aplikace, např. energetické zdroje, které jsou součástí oblečení či doplňků, a to buď vytvořené z vláken nebo jako flexibilní folie, které se mohou uplatnit i ve stavebních prvcích.
Předmětem bakalářské práce bude studium a příprava polymerních solárních článků, K dispozici je moderní dobře vybavená laboratoř pro jejich přípravu a charakterizaci v inertní dusíkové atmosféře, nové materiály pro jejich aktivní vrstvu, která bude nanesena rotačním litím jak na pevnou podložku, tak i na flexibilní. Budou proměřeny základní charakteristiky připravených článků. Polymerní aktivní vrstvy budou charakterizovány optickou spektroskopií.
Práce má převážně experimentální charakter s možností teoretického rozboru experimentálních dat a jejich modelování.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK