Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mapování toků biomasy ve vybraném regionu s využitím GIS
Název práce v češtině: Mapování toků biomasy ve vybraném regionu s využitím GIS
Název v anglickém jazyce: Mapping of biomass flows in a selected region using GIS
Akademický rok vypsání: 2010/2011
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: Ing. Luboš Matějíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2010
Datum zadání: 08.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2011
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2011
Oponenti: RNDr. Josef Brůna, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá optimalizací nakládání se specifickou složkou biologických odpadů představující městskou zeleň. Praktická část je zaměřena na optimalizaci nakládání s městkou zelení ve vybraném regionu s využitím GIS, DPZ a matematického modelování.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK