Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Imagologie současných reklamních sdělení
Název práce v češtině: Imagologie současných reklamních sdělení
Název v anglickém jazyce: Imagology of Current Advertisements
Klíčová slova: obraz, vizuální studia, ikonologie, reklama, globalizace, konzumní společnost, propaganda, image
Klíčová slova anglicky: picture, visual studies, iconology, advertising, globalization, consumer society, propaganda, image
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: doc. Michaela Fišerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2010
Datum zadání: 08.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:12.09.2012
Datum proběhlé obhajoby: 26.10.2012
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Bc. Tomáš Kladný
 
 
 
Předběžná náplň práce
Text má být sondou do zákulisí současných mediálních sdělení reklamního typu a jejich vlivu na konzumní společnost. Globalizovaný svět je ovládán imagology, jež manipulují obrazovými informacemi stejným způsobem, jaký používala propaganda v reklamních sděleních poplatných socialistické ideologii. Schéma a mýty takových manipulací se práce snaží nalézt pomocí komparativní sémiotické analýzy obrazových reklam na vozy Škoda Auto z období komunismu a současnosti. Využívá pole vizuálních studií ve smyslu přístupu k obrazům, jako k stavebním kamenům vizuální kultury.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK