Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Music as a Medium for the Rapprochement of the Two Communities in Cyprus
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Music as a Medium for the Rapprochement of the Two Communities in Cyprus
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Vedoucí / školitel: doc. MgA. Jana Palkovská
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2010
Datum zadání: 08.06.2010
Datum a čas obhajoby: 03.06.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:20.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK