Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sémiotické inženýrství a pravidla pro interakční design
Název práce v češtině: Sémiotické inženýrství a pravidla pro interakční design
Název v anglickém jazyce: Semiotic Engineering and rules for interaction design
Klíčová slova: sémiotické inženýrství, human computer interaction, interakční design, sémiotika, sémioza, designerův zástupce, metakomunikace
Klíčová slova anglicky: semiotic engineering, human computer interaction, interaction design, semiotics, semiosis, designers deputy, matacomunication
Akademický rok vypsání: 2007/2008
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Elektronická kultura a semiotika (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Brejcha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2010
Datum zadání: 08.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:16.09.2010
Datum proběhlé obhajoby: 21.10.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Daniel Slavíček, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá sémiotickým inženýrstvím, které je jednou z teorií tematizujících interakce mezi člověkem a počítačem. Cílem práce je popsat teorii sémiotického inženýrství, její zdoje a metody. Následně pak získat sadu pravidel, kterými se mohou řídit designéři uživatelských rozhraní v praxi, a ukázat tak, že sémiotická teorie v oboru HCI (human computer interaction) dokáže překlenout propast mezi teorií a běžnou praxí.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK