Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Studium fotobiontů lichenizovaného rodu Lepraria
Název práce v češtině: Studium fotobiontů lichenizovaného rodu Lepraria
Název v anglickém jazyce: The study of photobionts in the lichenized genus Lepraria
Akademický rok vypsání: 2003/2004
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Jiří Neustupa, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.06.2010
Datum zadání: 08.06.2010
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:30.03.2011
Datum proběhlé obhajoby: 18.07.2011
Oponenti: RNDr. Jiří Liška, CSc.
  prof. Eva Barreno Rodriguez
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK