Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The depiction of the changing consciousness of women in three novels of the turn of the century
Název práce v češtině: Proměny vědomí žen ve třech románech z přelomu století
Název v anglickém jazyce: The depiction of the changing consciousness of women in three novels
of the turn of the century
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Vedoucí / školitel: Mgr. Pavla Veselá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.06.2010
Datum zadání: 07.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 26.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 26.05.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK