Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Obraz habsburské monarchie očima Velké Británie
Název práce v češtině: Obraz habsburské monarchie očima Velké Británie
Název v anglickém jazyce: Hindsinght of Habsburgs Empire by historians from the United Kingdom
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra dějin a didaktiky dějepisu (41-KDDD)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.03.2008
Datum zadání: 20.03.2008
Datum a čas obhajoby: 25.05.2010 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PaedDr. František Parkan
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK