Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Tělesná příprava příslušníků útvaru pro ochranu prezidenta Policie ČR. Rozvoj rychlostních schopností v rámci služební přípravy
Název práce v češtině: Tělesná příprava příslušníků útvaru pro ochranu prezidenta Policie ČR.
Rozvoj rychlostních schopností v rámci služební přípravy
Název v anglickém jazyce: Physical Training of the Members of the Prezident's Safeguard of the Police of the Czech Republic.
Development of Speed Abilities in the Framework of the Police Training
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ivan Přibyl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.06.2010
Datum zadání: 07.06.2010
Datum a čas obhajoby: 27.05.2010 00:00
Místo konání obhajoby: M.D.Rettigové
Datum odevzdání elektronické podoby:20.09.2011
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: Mgr. Věra Kuhnová
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK