Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Aplikace technických prostředků juda při sebeobraně žen
Název práce v češtině: Aplikace technických prostředků juda při sebeobraně žen
Název v anglickém jazyce: The application of judo techniques for women self-defense
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Technické a úpolové sporty (51-600600)
Vedoucí / školitel: PhDr. Radim Pavelka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2010
Datum zadání: 05.06.2010
Datum a čas obhajoby: 08.09.2010 10:30
Místo konání obhajoby: KTUS FTVS Praha
Datum odevzdání tištěné podoby:27.08.2010
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2010
Oponenti: PaedDr. Jan Štěpánek
 
 
 
Předběžná náplň práce

Název:
Aplikace technických prostředků juda při sebeobraně žen.
Cíle práce:
Popsat a zpracovat technické prostředky juda používané při sebeobraně žen
? Význam všech technických prostředků sebeobrany aplikovaných při sebeobraně žen
Metoda:
Práce bude mít popisný charakter s využitím všech možných dostupných informací týkajících se využitím juda v sebeobraně ženy.

? Sběr dat z literárních zdrojů zabývajících se danou problematikou
? Využití osobních zkušeností z praxe
? Použití vybraných technik při konkrétní obranné situaci
Výsledky:
Výsledky ukázaly v jakých situacích je vhodné aplikovat technické prostředky z juda a kdy lze využít i jiné bojové sporty. Dále výsledky poukázaly na riziková místa, kdy hrozí ženám největší nebezpečí.
Klíčová slova:
Judo, sebeobrana ženy, pákové techniky, bojová umění
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title:
The application of judo techniques for women self-defense.
Objectives of the theses:
1) Describe judo techniques used in womens self-defense.
2) The meaning of all judo self-defence techniques applied during womens self-defense.
Method:
The work is descriptive, using all possible informations concerning the use of judo in womens self-defense.

- Collect of data and from literature sources
- Personal experience use
- The use of selected techniques in specific self-defense situation
Results:
The results showed in which situations it is appropriate to apply judo techniques, and when you can benefit from other martial arts. The results also pointed to the dangerous places where there is greatest danger to women.
Key words:
Judo, self-defense women, self-defens lever techniques, martial arts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK