Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Time management u sportovních manažerů
Název práce v češtině: Time management u sportovních manažerů
Název v anglickém jazyce: Time management in sport managers
Klíčová slova: time mamagement, sportovní manažer
Klíčová slova anglicky: time management, sport manager
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: PhDr. Eva Chalupová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2010
Datum zadání: 12.04.2011
Datum a čas obhajoby: 10.05.2011 13:40
Místo konání obhajoby: UK FTVS, U11
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2011
Datum odevzdání tištěné podoby:14.04.2011
Datum proběhlé obhajoby: 10.05.2011
Oponenti: PhDr. Vladimír Janák, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK