Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poetika "ohroženého bytí" v poezii Jiřího Ortena a Dušana Paly
Název práce v češtině: Poetika "ohroženého bytí" v poezii Jiřího Ortena a Dušana Paly
Název v anglickém jazyce: Poetics of endangered existence in the works of Jiří Orten and Dušan Pala
Akademický rok vypsání: 2008/2009
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav české literatury a komparatistiky (21-UCLK)
Vedoucí / školitel: prof. Dr. phil. Josef Vojvodík, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.06.2010
Datum zadání: 04.06.2010
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 28.06.2010 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2010
Odevzdaná/finalizovaná: finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK