Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stolní hry
Název práce v češtině: Stolní hry
Název v anglickém jazyce: Table game
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Karla Cikánová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.06.2010
Datum zadání: 04.06.2010
Datum a čas obhajoby: 03.06.2010 00:00
Místo konání obhajoby: PedF UK - KVV
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2010
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK