Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Neviditelné světy Francisca Lópeze
Název práce v češtině: Neviditelné světy Francisca Lópeze
Název v anglickém jazyce: Invisble Worlds of Francisco Löpez
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra elektronické kultury a sémiotiky (24-KEKS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tomáš Dvořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.05.2010
Datum zadání: 03.05.2010
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2010
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMMM4A10)
Oponenti: Mgr. Jan Brejcha, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předmětem této práce je teoretické dílo a hudební tvorba španělského autora a teoretika konkrétní hudby Francisca Lópeze, jednoho z předních představitelů soudobé elektronické hudební tvorby. Jeho unikátní chápání umění, které označuje za absolutní konkrétní hudbu, spojuje práci s konkrétními nahrávkami, charakteristiku konkrétní tvorby, s ústřední myšlenkou absolutní hudby - oproštěním díla od specifických významů.
Lópezovo dílo zkoumám v kontextu filozofie dvacátého století. Jeho teoretické eseje vykládám jako vystoupení proti omezování hudebního díla diskurzem, tvorbu hudební pak jako příklad fenomenologické redukce i preferovaného čtení. V závěrečné části se zaměřuji na jednu z charakteristik absolutní hudby, na otázku, zda je skutečně možné dílo oprostit významů konotační povahy. Přestože kompozice neobsahují vědomé odkazy, které mohou být zdrojem referenčních významů, mohou odkazovat například na společenské normy anebo k pravidlům, které vedly k jejich realizaci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK