Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Faktory ovlivňující oblibu matematiky u žáků základní školy
Název práce v češtině: Faktory ovlivňující oblibu matematiky u žáků základní školy
Název v anglickém jazyce: Factors influencing how popular mathematics is among primary pupils
Akademický rok vypsání: 2009/2010
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.06.2010
Datum zadání: 11.03.2011
Datum a čas obhajoby: 31.05.2010 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2010
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2010
Předmět: výsledek diplomové práce (OSZD001)
Oponenti: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK